Infolinia 52 352 15 45

Transport i spedycje Bułgaria

Bułgaria położona jest w południowo-wschodniej Europie. Należy do Unii Europejskiej od 2007 roku, jest jednak najuboższym krajem UE. Gospodarka Bułgarii przeżyła poważny kryzys po rozwiązaniu ZSRR. Większość wyprodukowanych w Bułgarii towarów transportowano bowiem do Związku Radzieckiego. Handel i transport międzynarodowy ożywił się jednak po roku 1997. Wiele państw dokonało inwestycji w sferze handlu i usług transportowych, magazynowaniu Bułgarii to Włochy, Niemcy, Rosja, Turcja, Grecja. Do viagra online tych krajów transportowane są przede wszystkim odzież, produkty rolno-spożywcze, wyroby hutnicze, maszyny i urządzenia przemysłowe. W Bułgarii dominuje transport kolejowy i drogowy. Bardzo ważną role w przewozie towarów odgrywa również transport morski. Główne porty morskie Bułgarii to Warna i Burgas, a mniejsze porty to: Bałczik, Nesebyr, Pomorie, Sozopol . Obsługują one przede wszystkim ruch kabotażowy. Odbywa sie on przede wszystkim między portami tego samego państwa. Wiele polskich spedycji specjalizuje sie w transportach międzynarodowych między Europą Zachodnią, a Europą Wschodnią i Południowo-Wschodnią, między innymi do Bułgarii. W ostatnich latach znacznie wzrosły usługi kurierskie. Bułgaria zapewnia swobodny przepływ towarów, usług, osób i kapitału w ramach wspólnej przestrzeni gospodarczej w Unii Europejskiej. Kraje UE są obecnie głównymi parnetami handlowymi usług transportowych Bułgarii. Nie udało się jej odzyskać straconych po rozpadzie ZSRR rynków zbytu w Europie Wschodniej.